Udžbenici.com  Moji udžbenici  Kontakt  Podijeli s frendovima na Fejsu   Log in 

Udžbenici.com

RABLJENI UDŽBENICI - PONUDA I POTRAŽNJA

Ukoliko želite kupiti NOVE udžbenike, kliknite na


udžbenici

UDŽBENICI ZA 1. RAZRED STRUKOVNE SKOLE - POTRA?NJA


Pronađeno primjeraka: 497 stranica 1/10
PredmetVrstaNazivAutoriNakladnikMjestoDatumKorisnik
VETERINARSKE ŠKOLEudžbenik ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 1. razred srednjih veterinarskih škola Krešimir Babić, Ante HrasteŠKRIJEKA28.7.2014korisnik7331
POLJOPRIVREDNE ŠKOLEudžbenik OPĆE STOČARSTVO : udžbenik za 1. razred poljoprivrednih škola Mirta Balenović, Tomislav BalenovićPROFILRIJEKA28.7.2014korisnik7331
ETIKAudžbenik ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija MatušŠKRIJEKA28.7.2014korisnik7331
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLEudžbenik HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko SamaržijaŠKRIJEKA28.7.2014korisnik7331
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMudžbenik s video DVD-om TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s video DVD-om za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela TakačNEODIDACTARIJEKA28.7.2014korisnik7331
VJERONAUKudžbenik TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan VuletićSALESIANAZAGREB28.7.2014korisnik7296
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLEudžbenik HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 4-godišnje strukovne škole Stjepan Bekavac, Tomislav ŠarlijaALFAZAGREB28.7.2014korisnik7296
GEOGRAFIJAudžbenik GEOGRAFIJA 1 : udžbenik za prvi razred ekonomskih škola Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica VukMERIDIJANIZAGREB28.7.2014korisnik7296
KEMIJA - ZA JEDNOGODIŠNJE PROGRAMEudžbenik KEMIJA : udžbenik za 1. razred ekonomskih škola Antica Petreski, Blanka SeverŠKZAGREB28.7.2014korisnik7296
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAMEudžbenik i zbirka zadataka MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole Biljana Janković, Ivan MrkonjićNEODIDACTAZAGREB28.7.2014korisnik7296
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJEudžbenik HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Snježana ZrinjanALFAZAGREB28.7.2014korisnik7296
ZDRAVSTVENE ŠKOLEudžbenik ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola Nataša Kovačić, Ivan Krešimir LukićMNZAGREB14.7.2014korisnik7297
ZDRAVSTVENE ŠKOLEudžbenik ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola Nada PrlićŠKZAGREB14.7.2014korisnik7297
LATINSKI JEZIKradna bilježnica - izmijenjeno ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja Ivan Bekavac-Basić, Franjo MeđeralŠKZAGREB14.7.2014korisnik7297
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLEudžbenik HRVATSKA I SVIJET : od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola Vesna Đurić, Ivan PeklićPROFILZAGREB14.7.2014korisnik7297
BIOLOGIJAradna bilježnica OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana ĐumlijaALFAZAGREB14.7.2014korisnik7297
BIOLOGIJAudžbenik OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana ĐumlijaALFAZAGREB14.7.2014korisnik7297
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOzbirka zadataka INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : zbirka zadataka uz udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan SoldoSYSPRINTZAGREB18.6.2014korisnik2871
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s CD-om INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : multimedijski udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Dragan Kovač, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan SoldoSYSPRINTZAGREB18.6.2014korisnik2871
NJEMAČKI JEZIKradna bilježnica DIREKT 1 : radna bilježnica za njemački jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (početno učenje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehničkih i srodnih proizvodnih struka) Veljko Dunjko, Giorgio MottaKLETTZAGREB18.6.2014korisnik2871
NJEMAČKI JEZIKudžbenik s CD-om DIREKT 1 : udžbenik njemačkog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (početno učenje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehničkih i srodnih proizvodnih struka) Veljko Dunjko, Giorgio MottaKLETTZAGREB18.6.2014korisnik2871
ENGLESKI JEZIKradna bilježnica HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik Jon NauntonALGORITAMZAGREB15.6.2014korisnik2871
ZDRAVSTVENE ŠKOLEudžbenik ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola Nataša Kovačić, Ivan Krešimir LukićMNZADAR19.9.2013korisnik7231
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s CD-om RAČUNALSTVO : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda ŠutaloŠKZAGREB17.9.2013korisnik7227
LATINSKI JEZIKudžbenik - izmijenjeno ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja Ivan Bekavac-Basić, Franjo MeđeralŠKSVETA NEDELJA9.9.2013korisnik7203
KEMIJA - ZA DVOGODIŠNJE PROGRAMEudžbenik OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica PetreskiPROFILSVETA NEDELJA9.9.2013korisnik7203
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMudžbenik FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola Petar Kulišić, Mladen PavlovićŠKSVETA NEDELJA9.9.2013korisnik7203
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s CD-om INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : multimedijski udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Dragan Kovač, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan SoldoSYSPRINTSVETA NEDELJA9.9.2013korisnik7203
NJEMAČKI JEZIKudžbenik zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola Irena Horvatić Čajko, Irena LasićŠKSVETA NEDELJA9.9.2013korisnik7203
HIGIJENAudžbenik HIGIJENA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole Vesna Kostović Vranješ, Mirko RuščićŠKRIJEKA8.9.2013korisnik7199
NJEMAČKI JEZIKudžbenik zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola Irena Horvatić Čajko, Irena LasićŠKRIJEKA8.9.2013korisnik7199
ETIKAudžbenik ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija MatušŠKZAGREB5.9.2013korisnik6900
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMradna bilježnica FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike Tatjana RoginićŠKZAGREB5.9.2013korisnik6900
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMudžbenik FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike Tatjana RoginićŠKZAGREB5.9.2013korisnik6900
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOzbirka zadataka INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : zbirka zadataka uz udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan SoldoSYSPRINTZAGREB5.9.2013korisnik6900
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s CD-om INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : multimedijski udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Dragan Kovač, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan SoldoSYSPRINTZAGREB5.9.2013korisnik6900
ENGLESKI JEZIKradna bilježnica NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred gimnazije, drugi stra John Soars, Liz Soars, Sylvia WheeldonALGORITAMZAGREB5.9.2013korisnik6900
PROMETNE ŠKOLE - ŽELJEZNIČKI PROMETudžbenik TERMINALI I MEHANIZACIJA Nikolina BrnjacŽTŠZRIJEKA29.8.2013korisnik7110
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s DVD-om RAČUNALSTVO/INFORMATIKA 1, 2, 3 : udžbenik s DVD-om za 1., 2. i 3. razred strukovnih škola Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Tamara Srnec, Ljiljana ZvonarekEŠV-PROMILRIJEKA29.8.2013korisnik7110
ENGLESKI JEZIKradna bilježnica NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik Liz Soars, Sylvia WheeldonALGORITAMRIJEKA29.8.2013korisnik7110
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGEradna bilježnica TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred Jasenka RaosSSVŽZAGREB29.8.2013korisnik7132
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGEudžbenik TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : udžbenik za obrazovanje frizera za 1. razred Jasenka RaosSSVŽZAGREB29.8.2013korisnik7132
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGEradna bilježnica POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO Jasenka RaosSSVŽZAGREB29.8.2013korisnik7132
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGEudžbenik POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO Jasenka RaosSSVŽZAGREB29.8.2013korisnik7132
POVIJEST - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLEudžbenik HRVATSKA POVIJEST : od doseljenja Hrvata do naših dana : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih srednjih strukovnih škola Vesna Đurić, Ivan PeklićPROFILZAGREB29.8.2013korisnik7132
INFORMATIKA - RAČUNALSTVOudžbenik s CD-om RAČUNALSTVO : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda ŠutaloŠKZAGREB29.8.2013korisnik7132
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAMEudžbenik i zbirka zadataka MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO Ivan MrkonjićNEODIDACTAZAGREB29.8.2013korisnik7132
ENGLESKI JEZIKradna bilježnica NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik Liz Soars, Sylvia WheeldonALGORITAMZAGREB29.8.2013korisnik7132
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOSTudžbenik ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana ZrinjanŠKZAGREB29.8.2013korisnik7132
BIOLOGIJAudžbenik BIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred 3-godišnjih ugostiteljskih škola i 1. razred hotelijersko-turističkih škola Mirjana Mijić, Roberto ŠkaraALKAPLOČE22.8.2013korisnik7079

Prva | Natrag | Naprijed | Zadnja


(0.17 sekundi)